PR-strategier och planer

PR-strategin och PR-planen ska alltid, tycker åtminstone vi, ingå som en del, tillsammans med planerna för intern och extern kommunikation, HR och marknadskommunikation, i företagets eller organisationens övergripande kommunikationsplan. Alltför ofta finns det ingen koppling mellan PR-arbetet och övrig kommunikation, något som gör att verkningsgraden mycket lägre än vad den behöver vara. Oysterberry hjälper dig att säkerställa den kopplingen och öka verkningsgraden. Det handlar inte om vetenskap, utan om ordning och reda i planeringen.