Medarbetare

Eric Österberg. Foto: Tore Dahlström

Eric Österberg

Oysterberry Communications grundare Eric Österberg har närmare 30 års erfarenhet av kvalificerat kommunikationsarbete. Han inledde karriären som lokalreporter i östgötapressen under tidigt 1980-tal och fortsatte sedan som kriminal-, läns- och näringslivsreporter, samt som nattchef. 1986 lämnade han journalistiken för företagsvärlden och har sedan dess arbetat som presschef, kommunikationschef, Investor relationsansvarig och kommunikationsdirektör på företag som Saab-Scania, Ericsson (De tre affärsområdena Defence Systems, Mobile Systems och Network Operators & Service Providers), ABB, TietoEnator, Scania och Alecta. Alltid med ett internationellt ansvar. Eric har dessutom under sju år arbetat som seniorkonsult i kommunikationsfrågor.

Fokus:
Erics fokusområden är strategisk kommunikation/PR och medierelationer, krishantering, finansiell kommunikation och Public Affairs. Särskilda kunskaper finns om verkstads och fordonsindustri, försvarsindustri, telekom och försäkringsbranschen. Eric har också omfattande erfarenhet av uppdrag som moderator och föreläsare, bland annat vid Örebro universitet och vid IHM.

Kunder:
Bland Erics nuvarande och tidigare kunder finns bland andra Swedavia, Mycronic, Humana, Forsmarks Kraftgrupp, KPA Pension, Jernhusen, Sveriges Kommuner och Landsting, Poolia, Länsförsäkringar Bank och Hypotek, SJ, Saab Automobile, Mälarenergi samt branschorganisationerna Maskinentreprenörerna, Teknikföretagen och Svenska Taxiförbundet.

Fritid:
Läser, lagar mat och umgås, är utomhus, samt tränar Jujutsu kai.