Vår filosofi

En av mina favoriter i företagsvärlden, den nu bortgångne Bert-Olof Svanholm, som under 1980- och 90-talen var vd för ABB Sverige och bland annat ordförande i Volvo och i Industriförbundet, brukade säga att man för att vara en bra chef måste ha ett kallt huvud, men ett varmt hjärta. Detsamma gäller för kommunikation.

Lyckad kommunikation, oavsett om det handlar om att förklara för medarbetarna varför man måste lägga ner en fabrik, om att skriva en debattartikel, eller att delta i en debatt i TV-soffan, bygger på att man har just ett kallt huvud. Man har noga tänkt igenom vad som kan och ska göras och ha en plan. Att man sedan dessutom måste ha ett kallt huvud under genomförandet, så att man inte missar eller slarvar bort något, är självskrivet. Det brukar kallas strategisk förmåga.

Kommunikation utan värme och engagemang når inte mottagaren. För nå fram krävs en förmåga att se vilka behov som medarbetaren, kunden eller journalisten har - och en förmåga att möta dessa behov på ett klokt sätt. Lyckad kommunikation kräver ett varmt hjärta. Det brukar kallas empatisk förmåga.

Den tredje faktorn för lyckad kommunikation är mod, något som Bert-Olof Svanholm hade i rikt mått. Man måste kunna stå upp och säga som det är, även när det blåser kallt och snålt. Man måste kunna gripa tillfället när det kommer. Det brukar kallas beslutsmässighet, eller helt enkelt alltså mod.

Strategisk och empatisk förmåga parad med mod. Där är grundstenarna. Oysterberry Communication tror bergfast på det. Jag tror också att jag med hjälp av min långa erfarenhet och stora kontaktnät kan fylla rollen som rådgivare, stöd och utbildare åt våra kunder när det gäller lyckad kommunikation. Oavsett ämne eller målgrupp, men med hjälp av strategi, empati och mod.

Och Oysterberry? Jo, när man arbetar i internationella företag inser man snabbt att namn som börjar med ett ö är ganska svåra att uttala för den som inte är född i Norden. Oysterberry blev en bra kompromiss. Fast jag har kallats för Mr Oyster Bar också.

Eric Österberg
Oysterberry Communication

PS: Bilderna på hemsidan har tagits av fotograf Tore Dahlström, teckningarna svarar Lasse Widlund för. Simon Österberg hjälper till med praktisk webb- och IT-support och min logotype har Martin Österberg designat.

Eric Österberg