Krishantering och krisplanering

Förberedelser är A och O. Många kriser, som bränder eller olyckor, kommer alltid oväntat och i fel ögonblick, och det är det som gör krishantering så väldigt svårt. Andra kriser, som varsel eller nedläggningar, kan man planera och förbereda sig för, men det enda man riktigt säkert vet är att krisen inte kommer att följa de planer man gjort upp. Just därför är det paradoxalt nog viktigt att man planerar, eftersom det innebär att man både gör praktiska förberedelser och får en mental beredskap. Det innebär i sin tur att man när krisen kommer ? för det gör den - har en fast utgångspunkt att agera utifrån. Det är agerandet som är det viktiga, inte bara för att rädda värden och liv, utan också därför att ditt företag eller organisation bedöms av omvärlden efter hur ni hanterar krisen, inte efter vad som utlöst den.

Teckning: Lasse Widlund

Inför krisen
Oysterberry kan hjälpa till med att skapa rutiner och planer för krishantering och bidra till att identifiera och analysera risker inför ett sådant planeringsarbete. Jag hjälper till att träna beslutsfattare med hjälp av relevanta och skräddarsydda scenarier. Det brukar vara ett bra sätt att hitta svagheter i organisation och i budskap.

Under krisen
När krisen kommer ökar kraven på information enormt från anställda, kunder och omvärld. Ofta behöver organisationen förstärkas under den kritiska perioden och om krisen blir långvarig måste det finnas en backup för nyckelpersoner. Oysterberry kan både ge råd om budskap och målgrupper, agera bollplank eller gå in som en extra resurs i lämplig kommunikationsbefattning om det behövs.

Efter krisen
Oysterberry kan hjälpa till att analysera händelseförlopp och åtgärder för att kunna revidera krisplaneringen.