Tredje statsmakten

Det handlar inte om att man syns i pressen ? utan om var man syns. Att nå ut till de målgrupper man bestämt sig för att nå kräver planering, och det är inte alltid så att den mest uppenbara vägen är den bästa. Oysterberry kan hjälpa dig att planera arbetet så att du gör rätt utspel vid rätt tid och mot rätt målgrupp.

Rådgivning och praktiskt stöd
Oysterberry kan både ge råd i frågor som rör företagets eller organisationens relationer med media och bidra med praktiskt stöd, till exempel genom att etablera kontakter mellan företaget och redaktionerna. Avsikten är då alltid att företaget eller organisationen med tiden ska bygga en egen relation som kan växa sig stark utan Oysterberrys hjälp.

Teckning: Lasse Widlund

Medieträning
Den legendariske industrialisten Hans Cavalli-Björkman lär en gång ha sagt: ?Varje gång jag ser en journalist, så springer jag. Oftast hinner jag ikapp?.
Det är ofta det som det handlar om i mediekontakter ? att våga och kunna ta tillfället när det dyker upp. Bra kontakter med journalister är ett sätt att när du snabbt måste nå ut med en rättvis bild av din organisation eller ditt företag till myndigheter, kunder och anställda. Men media följer sina egna spelregler och har sin egen dramaturgi. Därför gäller det att vara förberedd på sitt ämne och dessutom ha förmågan att förstå hur press, TV, radio och inte minst hur journalisten fungerar.

Oysterberry håller skräddarsydda medieträningar. Det kan vara en tvåtimmars uppfräschning av vd:s kunskaper inför en viktig intervju, eller en heldag för hela ledningsgruppen, baserat på relevanta scenarier. Nyhetsbegreppet, redaktionens funktion, journalistens arbetsmetodik och intervjuteknik varvas med praktisk intervjuträning ? med eller utan professionell kamerahjälp.