Kommunikationspolicys, strategier och planer

Teckning: Lasse Widlund

"Om man inte vet vart man ska, är alla vägar rätt", säger lilla Alice i Lewis Carrols klassiska barnbok Alice i Underlandet. Det gäller också för kommunikation. Man måste veta vart man vill med sin kommunikation och man måste dessutom nästan alltid ha en karta för att man bergsäkert ska komma dit.

En kommunikationspolicy är det grundläggande dokument som beskriver hur ett företag eller en organisation ska förhålla sig omvärld och medarbetare och hur kommunikationen med dessa ska skötas. För vissa verksamheter, till exempel ett börsnoterat företags finansiella kommunikation, finns klara krav på hur sådana policys ska se ut.

En kommunikationsstrategi baseras på policyn och bestämmer vilka målgrupper som ska adresseras, via vilka kanaler och med vilka budskap. Här sätter man också mål för kommunikationsarbetet, i regel baserade på företagets eller organisationens affärsmål. En kommunikationsstrategi gäller ofta under en längre period, kanske två eller tre år.

När man har en förankrad kommunikationspolicy och kommunikationsstrategi gör man en kommunikationsplan. Det är precis vad det låter som, en konkret plan dör man listar vilka aktiviteter som ska genomföras, vem som ska göra de och när det ska ske i tid. Här finns också budget och metoder för uppföljning och utvärdering av övergripande och nedbrutna mål med. Tydliga mål gör det lätt att möta och följa upp.

Oysterberry har lång erfarenhet av policys och planering och kan hjälpa till med både översyn av existerande planer och med att utveckla nya. Jag delar förstås med mig av både praktiska erfarenheter och verktyg för planeringsarbetet på en sådan resa.