Pressmeddelanden, texter och tal

Pressmeddelanden
Pressmeddelanden är det vanligaste och kanske också det viktigaste redskapet för att nå olika målgrupper. I dagens mediebrus krävs det mycket för att de ska få det önskade genomslaget på redaktionerna. De ska vara korta, koncisa och dessutom sticka ut. Oysterberry utformar dem åt dig. Jag kan skriva slagkraftiga debattartiklar och inlägg, eller olika typer av tal, till exempel för din bolagsstämma.

Teckning: Lasse Widlund

Delårsrapporter, årsredovisningar och prospekt
På samma sätt som med pressmeddelanden måste man lägga stor omsorg vid hur företaget strategi och verksamhet beskrivs och presenteras i årsredovisningar, delårsrapporter och prospekt och även i andra sammanhang, som till exempel kundbrev eller på webben.

Oysterberrys Eric Österberg har lång erfarenhet av textproduktion. Han har skrivit över 1 200 pressmeddelanden och ansvarat för eller medverkat i årsredovisningar och delårsrapporter, prospekt, kundtidningar, webbar och interntidningar för, bland andra, Saab-Scania, ABB, Ericsson, TietoEnator, Scania, Poolia, Länsförsäkringar, Alecta, CashGuard, Micronic Mydata och Jernhusen, samt för Oxenstierna & Partners även Addtech, Nynas, Rottneros, Addnode och Mackmyra Whisky. När det gäller utformning och projektledning av årsredovisningar, rapporter och prospekt samarbetar Oysterberry med IR-specialisterna som Oxenstierna & Partners eller Addira.

Presentationstexter och tal
Från tid till annan behöver man hjälp att få ordning på texter och presentationer. Förändringar som ska genomföras och projekt som ska startas kräver ofta olika typer av presentationsinsatser beroende. Oysterberry i hjälper dig att ta fram essensen i det du vill säga och förpackar det i tydliga formuleringar. Om du vill ha hjälp med hela presentationer, inklusive bilder, eller med tryckt material som broschyrer och tidningar, samarbetar jag med duktiga projektledare och formgivare.