Audits och verksamhetsutveckling

Ibland undrar man om man får ut det bästa av sin kommunikationsavdelning, eller om kanalerna man använder är tillräckligt vassa för att nå de önskade målgrupperna. Oysterberry kan, tillsammans med er, genomföra genomlysningar av arbetssätt, kompetenser och kanaler för att säkerställa ett effektivt arbetssätt. Jag kan också bidra med stöd vid praktiska förändringar och med coachning av medarbetare inom kommunikationsområdet när det gäller yrkeskunskaper och praktiskt ledarskap. Jag hjälper dessutom till i rekryteringsprocesser, både när det gäller att hitta kandidater och utvärdera dem och deras kompetens.