Oysterberry Communication

Med Oysterberry Communication vill jag vara lärare, rådgivare och diskussionspartner till företag och organisationer när det gäller frågor som rör extern och intern kommunikation och PR, krishantering, medierelationer, finansiell kommunikation och verksamhetsutveckling. Som alla lärare vill jag överföra kunskap. Det gör jag genom att ge råd, men också genom att våga utmana.

Målet med det jag gör är att tillföra affärsnytta och att hjälpa mina kunder att bygga egen kunskap och egna relationer till sina målgrupper. Basen i det arbetet är en noggrann analys och en strukturerad plan, men en lärare kan inte alltid bara vara en teoretiker, därför hjälper Oysterberry Communication gärna och ofta till med det praktiska genomförandet.

Oysterberry Communication, som drivs av mig, Eric Österberg, är ett litet och snabbrörligt företag som har ett närverk med många vänner, något som gör det stort och starkt när och där det behövs.

Med över trettio års erfarenhet av kommunikationsstrategier, planering och rådgivning, praktisk krishantering och textförfattande så tror jag att jag och Oysterberry Communication att vi har någonting att bidra med.